Logo vicat2 | bcnwebteam

Descripció del projecte web

Empresa situada a Sant Cugat del Vallès, dedicada a la distribució de paviments i revestiments ceràmics i porcelánicos. Ens indiquen que necessiten renovar la seva pàgina web actual, necessiten una pàgina dinàmica, amb possibilitat de gestió diària i brindar la possibilitat als seus clients de poder descarregar els diferents albarans, sobre els diferents serveis que ofereixen.

Decidim crear una pàgina molt visual i que el seu gestor de continguts sigui WordPress, ja que aquest gestor compleix amb totes les necessitats que ens indica el client.

A més d’això també gestionarem aquesta web en el nostre hosting i prepararem campanyes publicitàries en Google Adwords, per potenciar la marca i el volum de clients.

Vicat2 categorias | bcnwebteam

Una mostra de les categories a la pàgina inicial. Està composta d’imatges molt específiques per a cada servei, visualment molt bones i fa fàcil i intuïtiva la navegació per als clients que visitin la pàgina.


Vicat2 proveedores | bcnwebteam

Una vista dels molts proveïdors que posseeix Vicat2, on el client ens demanava que apareguessin a la pàgina principal.Responsive vicat2 | bcnwebteam

Una pàgina web responsive, preparada per adaptar-se en qualsevol dispositiu. En aquest cas vam mostrar la seva integració en Google Maps.


Vicat2 productos | bcnwebteam

Per acabar aquesta és una vista d’un dels pàgines sobre els serveis de Vicat2.