Traduccions


Añadir entrada al fichero Poedit | bcnwebteam

Si estàs consultant aquesta guia és perquè t’hauràs trobat el que al teu arxiu PO li falten traduccions i no hi ha cap botó, ni cap opció en l’aplicació Poedit, per incloure o afegir una nova fitxa o traducció al fitxer de WordPress. Anem a afegir una entrada nova al nostre fitxer PO Per poder afegir una nova entrada a un fitxer po i mo ens anem a oblidar inicialment de la nostra aplicació Poedit i el que farem serà editar el nostre arxiu PO amb un processador de textos qualsevol (per......

Continuar Llegint