Augmentar el memory limit de php en WordPress de 40 Mb a 64Mb o més

memory limit wordpress | bcnblogteam

Augmentar memory limit en WordPress és una tasca fàcil, per a això començarem definint en l’arxiu wp-config un WP_MEMORY_LIMIT que ens va a permetre augmentar la quantitat màxima de memòria màxima que pot ser consumida per PHP en el nostre servidor. Aquest ajust serà necessari en el cas que el nostre theme ens ho indiqui.

 

Augmentar memory limit en WordPress

Com fer-ho, molt fàcil, primer editarem el nostre arxiu wp-config que trobarem en l’arrel i afegirem al final de la pàgina aquesta línia de codi:

defineix( 'WP_MEMORY_LIMIT', '64M' );

Aquí editarem el valor 64M depenent de les nostres necessitats, que poden variar a 128M o 256M, segons el nostre theme ens digui.

 

Modificar l’arxiu default-constants.php

Finalment anem a editar el gran desconegut però imprescindible default-constants.php que trobarem en la ruta wp-includes/default-constants.php.

// set memory limits
if ( !defined(‘WP_MEMORY_LIMIT’) ) {
if( is_multisite() ) {
defineix(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’64M’);
} else {
defineix(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’40M’);
}
}

if ( ! defined( ‘WP_MAX_MEMORY_LIMIT’ ) ) {
defineix( ‘WP_MAX_MEMORY_LIMIT’, ‘256M’ );
}

En aquestes línies anem a editar la línia defineix(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’40M’); i on diu 40M el substituimos per 64M, 128M o 256M segons ens indica el theme.

 

Una vegada fet això guardem i ja tenim solució al nostre problema.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *