Crear php.info i modificar php.ini per editar aspectes fonamentals del nostre servidor

Modificar php.ini | bcnblogteam

Avui anem a crear un php.info, on podrem consultar tots els paràmetres de configuració del nostre servidor o hosting, a més de la versió, i també explicarem com editar aquests paràmetres, editant o creant un php.ini.

Per obtenir aquesta informació, anem a crear un document php amb el següent contingut:

<?php

phpinfo();

?>

Una vegada fet això, hem de guardar nostre php.info en l’arrel del nostre hosting o servidor i executar-ho des del nostre navegador favorit:

Per exemple: bcnwebteam.com/blog/php.info

Crear o modificar php.ini

Aquest arxiu ens permetrà modificar els paràmetres anteriorment vists.

Si per exemple volem modificar el famosíssim upload_max_filesize que tant reclama WordPress i Prestashop, ho farem des d’aquest arxiu.

A continuació escriurem els més importants:

max_execution_estafi = 30

Per pujar arxius pesats a través de phpMyAdmin cal tenir en compte el temps d’execució màxim configurat tant per al propi phpMyAdmin com para PHP.

Aquest valor estableix el temps màxim en segons que es permet executar abans que l’analitzador acabi. Això ajuda a prevenir que scripts mal escrits bloquegin el servidor. El valor per defecte és 30.

max_input_vars = 1000

Segur que a molts de vosaltres us sona aquest valor, ja que quan intentem editar els valors de les traduccions de Prestashop, el nostre CMS sol demanar-nos que editem aquest valor numèric.

Aquest valor li diu al servidor quantes variables d’entrada poden ser acceptades (el límit s’aplica als arrays superglobales $_GET, $_POST i $_COOKIE de forma separada). L’ús d’aquesta directiva mitiga la possibilitat d’atacs de denegació de servei que utilitzen col·lisions de hash.

memory_limit = 128M

Estableix el màxim de memòria en bytes que un script pot consumir. Ajuda a prevenir que scripts mal programats consumeixin tota la memòria disponible en el servidor. Observa que per no tenir límit de memòria podem canviar-ho a -1.

post_max_size = 8M

Defineix la grandària màxima de dades de POST permesos. Aquesta opció també afecta a la pujada de fitxers. Per pujar fitxers grans, aquest valor ha de ser major que upload_max_filesize. Per norma general, memory_limit ha de ser major que post_max_size.

upload_max_filesize = 2M

La joia de la corona, aquest valor determina la grandària màxima en la pujada d’un arxiu. És per això que quan volem pujar un theme/plugin que tenim en el nostre ordinador, des del nostre CMS, ens salti una adverténcia que hem de modificar aquesta dada. Per regla general els themes/plugin que pugueu comprar pesaran més de 2M i per tant ens demanarà la modificació d’aquest valor. Per a això haurem de modificar php.ini amb un valor igual o superior al del nostre arxiu.

Important! Tingui en compte, que la configuració modificada mitjançant un arxiu php.ini no és heretada per les subcarpetas o subdirectoris, això significa que per modificar el PHP en els subdirectoris haurà d’existir un php.ini en cadascun d’ells.

 

Referència: https://secure.php.net/manual/es/index.php
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *