Com activar el mod_deflate

Activar mod_deflate | bcnwebteam

Avui anem a aprendre com activar el mod_deflate d’Apatxe en el nostre hosting i d’aquesta manera aconseguir reduir el temps invertit a descarregar els recursos necessaris per mostrar el teu lloc web. A més aquesta és una peça clau en les anàlisis dutes a terme pel ja tan aclamat PageSpeed Insights de Google Developers.

 

Activar el mod_deflate

Per fer-ho hem d’accedir al nostre servidor o hosting i activar aquest recurs:

 

Comprimir Continguts amb mod_deflate en .htaccess

Una vegada ho tenim actiu en el nostre servidor o hosting hem d’entrar en el nostre arxiu .htaccess o en defecte d’això crear-ho i afegir estàs línies de codigo:

# Deflate Compression by bcnwebteam
<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom_xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-shockwave-flaix
</IfModule>

 

Comprimir Continguts amb gzip en .htaccess

Aquesta és una opció que fins i tot comprimirà i farà més veloç la teva pàgina web que el mod_deflate encara que no tots els hostings ho suporten:

# gzip Compression if availiable
<IfModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on
Yes mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include acaroni ^text/.
mod_gzip_item_include acaroni ^application/x-javascript.
mod_gzip_item_exclude acaroni ^image/.
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.
</IfModule>

 

Una vegada afegit consulta la teva nova puntuació en https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ i sorprèn-te amb el resultat.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *